Archív článkov

Sobášne dni v matričnom obvode

09.04.2013 09:51
Obec Štítnik oznamuje, že uznesením obecného zastupiteľstva v Štítniku č. 309/2013 zo dňa 4.3.2013 boli pre matričný obvod obcí v Štítniku určené sobášne dni takto: Pondelok od 14:00 do 16:00 a sobota od 14:00 do 16:00 hod. Pre konanie sobášov je určená obradná miestnosť na OcÚ v Štítniku

Vývoz komunálneho odapdu

29.03.2013 16:56
Firma FURA  vyvážajúca odpad z kuka nádob oznamuje obyvateľom obce,že namiesto pondelku sa bude komunálny odpad z domácností vyvážať v sobotu 30.marca. Pre zlé snehové podmienky v obci je potrebné zniesť smetné nádoby pred obchod. Ďakujeme za porozumenie

Zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvánka

28.02.2013 08:38
Starosta obce Brdárka zvoláva na pondelok 4.marca 2013 o 15.00 hodine riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva. Program zasadnutia: 1.Otvorenie,kontrola uznesení 2. Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice 3. Čerpanie rozpočtu za rok 2012 4.Záverečný účet obce 5.Rozpočet...

Zápis detí do materskej školy

26.02.2013 12:36
V dňoch od  4.3 do 8.3.2013 v dopoludňajších hodinách sa v budove MŠ Markuška uskutoční zápis detí pre šk.rok 2013/2014. Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa, preukaz poistenca a 4€ poplatok

Zápis detí do školy

28.01.2013 08:42
Riaditeľstvo Základnej školy v Štítniku oznamuje, že zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2013/2014 sa bude konať vo štvrtok 7.februára 2013 o 13.oo hod v základnej škole. Rodičia ktorých dieťa dovŕši do 30.augusta 2013 vek 6 rokov sú povinní zapísať svoje dieťa do základnej školy. Je potrebné...

Prerušenie dodávok elektriny

10.01.2013 10:20
Východoslovenská distribučná a.s oznamuje obyvateľom obce že dňa 24.januára 2013 v čase od 07.00 hod do 17.00 hod bude v celej obci prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu prác na vysokom napätí.

Zmena veterinárneho lekára

27.12.2012 11:09
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rožňave poveruje po smrti MVDr.Petra Kissa od 1.1.2013 výkonom všeobecného epizootologického dozoru v poľnohospodárskych podnikoch a u chovateľov hospodárskch zvierat MVDr.Františka LAŠÁKA, bytom Vlčia dolina 1166, DOBŠINÁ. Zároveň ho poveruje aj...

Nové termíny vývozu odpadov

19.12.2012 10:08
FÚRA s.r.o Rozhanovce ktorá zabezpečuje vývoz odpadov v našej obci Vám oznamuje nové termíny vývozov na najbližšie obdobie: Po 6.január 2013  komunálny odpad St 8..január 2013  PET fľaše Pi 24.január 2013  sklo  

Pozvánka

12.12.2012 11:32
Mikroregión obcí Štítnická dolina, Obec Rochovce a GOS Rožňava Vás srdečne pozývajú na 11.ročník podujatia VIANOČNÉ PASTORÁLE 15.decembra 2012 o 15.00 hod do evanjelického kostola v Rochovciach. Vstup voľný

Výrub drevín

07.02.2011 15:37
Až do marca bude v katastri našej obce prebiehať ohlásený výrub drevín popod rozvody elektrickej energie. Výrub ohlásila VSE a.s Košice pracovisko Rožňava a vykonáva ho dodavateľská firma.