Celoštátne testovanie na COVID v našej obci prebehne v piatok 30.októbra 2020

24.10.2020 14:02

Vzhľadom na to, že obec má málo obyvateľov testovanie prebehne len jeden deň- v piatok 30.októbra 2020. Ďalší termín opakovaného testu oznámime neskôr.

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov.

·  Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.

·  Testovania sa nezúčastnia klienti Domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, ktorým bude testovanie vykonané priamo vo svojich zariadeniach.

·  Testovanie prebehne v dvoch víkendoch po sebe. Odporúča sa absolvovať obe testovania. Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávania na nevyhnutné minimum a dodržiavať schválené epidemiologické opatrenia.

·  Testovanie prebehne v sále obecného úradu. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste.

·  Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované.

·  Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR.

·  Testujúci personál bude vopred testovaný.

·  Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.

·  Vzorky budú bezpečne zlikvidované.

·  Test môžete absolvovať na  odbernom mieste ktoré bude zriadené v priestoroch sály obecného úradu v čase 08:00 - 12:00 h a 13:00 - 20:00 h, Nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené vo Vašom meste alebo obci.

 

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE:

 • Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

ADMINISTRATÍVA

 • Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom a kartičkou poistenca,
 • Vypíšete formulár potrebný na registráciu,
 • Po registrácii dostane pridelené číslo a vreckovku,
 • Pristúpite k odpadkovému košu a vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku.

 

ODBER

 • Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo,
 • Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

ČAKANIE NA VÝSLEDKY

 • Na výsledky počkáte vonku pred budovou tak aby ste dodržiavali rozostup 2 m od ostatných.

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV

 • Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku,
 • Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz,
 • Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu,
 • Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku,
 • Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

Odporúčame zúčastniť sa aj na druhom kole celoplošného testovania.


 


 

Späť