Do 31.januára

07.01.2014 15:04

Každý kto v roku 2013 kúpil, zdedil alebo predal nehnuteľnosť v katastri našej obce je povinný do 31.jaunára 2014 podať správcovi dane daňové priznanie.

Nahlásiť treba aj zmeny v dani za psa.

Priznanie_k_miestnej_dani_fyzicke_osoby_2013.pdf (4671132)

Späť