Informácia pre voličov

22.02.2016 19:53

Ak sa pre zdravotné problémy nemôžete volieb zúčastniť môžete požiadať obec aby Vám bolo umožnené voliť do prenosnej volebnej schránky. Je však potrebné aby ste svoju požiadavku nahlásili vopred.

Nezabudnite tiež že je potrebné doniesť si občiansky preukaz na overenie totožnosti.

Alebo môžete požiadať o hlasovací preukaz. Stačí prísť osobne alebo so splnomocnením na obecný úrad. S ním môžete hlasovať kdekoľvek na Slovensku.

Späť