Kosenie pozemkov v centre obce

19.06.2019 10:01

Upozorňujeme majiteľov pozemkov v centre obce na ich povinnosť kosiť priľahlé pozemky patriace k ich nehnuteľnostiam.

Späť