Kosenie v obci

05.08.2020 10:40

Prosíme všetkých majiteľov pozemkov v centre obce aby ich stav udržiavali pravidelným kosením.  V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce o údržbu zelene sa musí postarať majiteľ pozemku.

Späť