Likvidácia inváznych druhov rastlín

08.08.2013 07:56

Štátna ochrana prírody SR , Správa NP Slovenský kras oboznamuje obyvateľov s metodikou likvidácie inváznych druhov rastlín

invázne_ rastliny-1.pdf (261144)

Lik_biomasy.pdf (194140)

odstranovanie_inváz_rastlín.pdf (942675)

Späť