Menovanie zapisovateľky MVK

09.08.2022 12:21

V súlade s § 169 ods.6 a zák.č.180/2014 Zb. o výkone volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zapisovateľkou  miestnej volebnej komisie v Brdárke bola menovaná Adriana Hricová Jančová, Brdárka č.34

pre voľby do orgánov samosprávy obcí ktoré budú 29.10.2022.


 

 

Späť