Nadácia ORANGE

03.12.2014 17:18

V máji 2014 sme začali s dokončovacími prácami na budove hasičskej zbrojnice spojenej s turistickou vyhliadkovou vežou. Miestnosť na prízemí sa stala dieľňou ľudových remesiel aj za finančnej podpory Nadácie ORANGE ktorá nám poskytla dar vo výške 5000€ na prestavbu a dokončenie objektu. Hoci financie od nadácie i vklad obce do projektu nestačil na úplné dokončenie dielne bude snahou obce stavbu dokončiť a organizovať v nej kurzy remesiel. Zatiaľ je dielňa presvetlená dvomi strešnými oknami, strecha je zateplená a miestnosť obložená dreveným obkladom. Podlaha je zatiaľ betónová. V dielni je potrebné dobudovať ešte kúrenie , rozvody vody a kanalizácie.

Späť