Najbližší vývoz odpadov

03.10.2013 08:19

štvrtok 10.októbra   sklo

pondelok 14.októbra  komunálny odpad

štvrtok 17.októbra  PET fľaše

Späť