Najbližší vývoz odpadov

02.01.2014 10:36

V pondelok 6.januára 2014 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu v obci. V stredu 8.januára 2014 budú zbierať zmiešané plasty a PET fľaše.

Harmonogram vývozu je vyvesený na úradnej tabuli v obci a aj v sekcii fotogaléria na tejto stránke

Späť