Najbližší vývoz odpadu

17.06.2013 08:27

Pondelok 24.6.  komunálny odpad

Streda 26.6.   PET fľaše

Štvrtok 11.7    sklo

Späť