Návrh nariadenia obce o čistote v obci a údržbe zelene

23.04.2019 12:49

Zverejňujeme návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce.

Návrh možno pripomienkovať do 8.5.2019.

VZN o čistote a poriadku na ver.priestrBRD.pdf (456294)

Späť