Nízkouhlíková stratégia organizácií

02.11.2021 13:14

V prílohe zverejňujeme Nízkouhlíkovú stratégiu v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Niizkouhlik strategia.pdf (80509)

Späť