Nové termíny vývozu odpadov

19.12.2012 10:08

FÚRA s.r.o Rozhanovce ktorá zabezpečuje vývoz odpadov v našej obci Vám oznamuje nové termíny vývozov na najbližšie obdobie:

Po 6.január 2013  komunálny odpad

St 8..január 2013  PET fľaše

Pi 24.január 2013  sklo

 

Späť