Od 1.1.2017 meníme sadzby vyberaných daní

12.12.2016 10:47

Obecné zastupiteľstvo v Brdárke na svojom rokovaní dňa 7.12.2016 prijalo Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach kde zvýšilo sadzby vyberaných daní na území obce. Zmeny budú platiť od 1.1.2017.

nariadenie o daniach od r.2017.pdf (333600)

Späť