Oznámenie emailovej adresy

09.08.2022 12:22

Zverejňujeme emailový kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

obec.brdarka@gmail.com

Späť