Oznámenie o počte obyvateľov

11.07.2022 08:34

 OZNÁMENIE

o určení počtu obyvateľov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

 

Obec Brdárka 1)

podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb (10.6.2022) do orgánov samosprávy v Obci Brdárka

je       65   obyvateľov.

 

 

V Brdárke dňa 11.07.2022

Jaroslav Hric Jančo

 

 
   

podpis

odtlačok pečiatky obce

 

Späť