Oznámenie o počte poslancov

14.08.2018 07:34

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné   zastupiteľstvo v  Brdárke

podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č.11/2018  zo  dňa 13.8.2018  určilo, že Obecné  zastupiteľstvo v Brdárke bude mať celkom 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec .

V Brdárke  dňa 13.8.2018

                                            Jaroslav Hric Jančo, starosta obce Brdárka v.r

Späť