Oznámenie o utvorení volebných obvodov a počte poslancov

18.07.2022 07:54

Obecné zastupiteľstvo v Brdárke podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

uznesením č. 5/2022  zo dňa     12.7.2022 určilo, že Obecné

zastupiteľstvo v  Brdárke                                                                                                       

bude mať          5         poslancov, ktorí sa budú voliť v               1          volebnom obvode.

Vo volebnom obvode číslo           1          , ktorý zahŕňa: obec Brdárka

sa volí            5         poslancov.

 

 

V                           Brdárke                                 dňa              18.7.2022          

 

 

            Jaroslav Hric Jančo, starosta obce Brdárka

 

OZN__MENIE_o_po__te_volebn__ch_obvodov.pdf (96721)

 

Späť