Povinnosti chovateľov ošípaných

29.11.2018 08:18

Dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie 2018/1669 ktorým ruší výnimku na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú potrebu.

Na základe pokynov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy informujeme verejnosť o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré držia pre vlastnú potrebu čo i len jeden kus ošípanej.

Späť