Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva

25.03.2019 09:14

Pozemkové spoločenstvo Lesná spoločnosť Pod Radzimom Brdárka pozýva svojich členov

na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva ktoré sa uskutoční dňa 27.apríla 2019 / sobota/ o 13.00 hodine v kultúrnom dome v Brdárke

V prípade, že sa riadneho valného zhromaždenia nezúčastní nadpolovičná väčšina vlastníkov zvolávam mimoriadne valné zhromaždenie v ten istý deň 27.4.2019 o 13.30 hodine s rovnakým programom.

Program:

  1. Privítanie a úvod
  2. Voľba výboru a dozornej rady
  3. Úprava Zmluvy o spoločenstve podľa novely zákona č.110/2018 Zb.
  4. Správa o hospodárení za rok 2018
  5. Správa OLH o činnosti spoločenstva
  6. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky
  7. Rôzne, diskusia
  8. Uznesenia a záver

 

 

       Jaroslav Hric Jančo

Predseda výboru spoločnosti

Späť