Referendum

10.11.2022 12:36

V súvislosti s prípravou a zabezpečením referenda ktoré bude 21.januára 2023 bol v obci Brdárka vytvorený jeden volebný okrsok zahŕňajúci celú obec Brdárka. Volebná miestnosť bude v sále obecného úradu.

Email pre zasielanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:   obec.brdarka@gmail.com

Žiadosti o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom v obci zasielajte tiež na: obec.brdarka@gmail.com.

 

Späť