Regionálna integrovaná územná stratégia KSK na roky 2014-2020

10.05.2016 08:23

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu" Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014-2020".

Do dokumentu aj správy o hodnotení možno nahliadnuť po dobu 21 dní od ich doručenia najbližšie na Mestskom úrade v Rožňave alebo na Mestskom úrade v Dobšinej.

RIÚS.pdf (426859)

správa o hodnotení.pdf (510742)

Späť