Sobášne dni v matričnom obvode

09.04.2013 09:51

Obec Štítnik oznamuje, že uznesením obecného zastupiteľstva v Štítniku č. 309/2013 zo dňa 4.3.2013 boli pre matričný obvod obcí v Štítniku určené sobášne dni takto:

Pondelok od 14:00 do 16:00 a sobota od 14:00 do 16:00 hod.

Pre konanie sobášov je určená obradná miestnosť na OcÚ v Štítniku

Späť