Súhrnná správa o zadaní zákaziek

21.10.2019 11:28

OBEC  BRDÁRKA, Brdárka 35, 049 34 Brdárka

 

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU

S cenou nad 1.000,-EUR za 2.štvrťrok 2019 v súlade s § 10 ods.10 zákona č.343/2015 Z.Z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

 

P.č.

 

Predmet zákazky

Zmluvná cena v EUR

Dodávateľ

Výnimka podľa § 1 ods.x

1.

Oplotenie cintorína

3 702,33€

Čo potrebuješ s.r.o

Mäsiarska 18, Košice

 

2.

 

Výmena dverí a okien

1 080,-€

InTrust s.r.o

Z.Fábryho 24, Rožňava

 

 

Poznámky:

Platí pre cenu zákazky, ktorej zmluvná = konečná cena je vyššia ako 1.000€/rok alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok.

Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.

Späť