Tvorivá dielňa v Brdárke

31.07.2014 07:51

Tvorivé dielne pre deti  – práca s drevom – Brdárka

Exkurzia v čerešňových sadoch

Brdárka – 28.07.2014

Tvorivé dielne pre deti – práca s drevom

V pondelok v obci Brdárka v Rožňavskom okrese zorganizovalo OZ v spolupráci s OMM Rožňava tvorivé dielne pre deti orientované na prácu s drevom. Tvorivé dielne viedol Ondrej Bašták Ďurán, ktorý sa vo svojej podnikateľskej činnosti v oblasti športu pre zdravotne znevýhodnených venuje aj výrobe drevených výrobkov používaných v loptovej hre boccia, www.parahry.sk.

Materiál, z ktorého deti vytvárali drevené plastiky bol pripravený z preglejkových odrezkov, ktoré vznikli pri výrobe mini boccia rámp. Napriek tomu, že išlo o odpadové odrezky (čiastočne upravené pre potreby tejto aktivity), vzhľadom na svoj tvar – vyrezávané oblúky – predstavovali výborný materiál, z ktorého deti svojou fantáziou a tvorivým prístupom vytvorili krásne predmety (pozri fotogalériu).

Pre deti bolo zážitkom, že si mohli drevené odrezky sami vybrúsiť brúsnym papierom. Následne jednotlivé časti natreli pestrými farbami (niektoré deti uprednostnili prírodný vzhľad a namiesto výrazných farieb použili moridlo) a pospájali ich pomocou drážok v podstavcoch a lepidla do rozmanitých tvarov. Do dreva – do predvŕtaných otvorov –  mohli osadiť aj sklenené guličky.

Tvorivé dielne prebiehali v exteriéri - v altánku pri obecnom úrade v Brdárke. Zúčastnili sa ich detí, ktoré pricestovali autobusom z Rožňavy v sprievode buď s rodičmi, alebo starými rodičmi. K týmto deťom sa pridalo aj niekoľko miestnych detí.

Na záver aktivity porota zostavená z 3 dospelých účastníkov vybrala najkrajšie 3 práce a ich tvorkyne boli obdarované sklenenými guličkami.

Prehliadka obce a čerešňového sadu

Súčasťou zájazdu detí do obce Brdárka bolo aj spoznávanie dedinského prostredia a aktivít OZ Alter-Nativa, ktoré vzniklo 24.5.2002 a venuje sa aktivitám zameraných na permakultúru - rozvoj miestneho potenciálu krajiny, ľudí a ich aktivít,AlterNativa si pre rožňavské deti pripravilo prehliadku časti čerešňového sadu, ktorého mapovaním a zachovaním sa zaoberá. Počas prehliadky boli deti oboznamované s miestnou flórou,  starostlivosťou o ovocné stromy, spôsobom ich pestovania a rozmnožovania (štepením) a mali možnosť obzrieť si škôlku ovocných drevín a indiánske típí, v ktorom počas roka riadne prebývali ľudia.

V súčasnosti v okolí obci Brdárka sa zaevidovalo okolo 4000 čerešňových stromov a 200 rôznych odrôd čerešní.

Pre deti boli veľkým zážitkom psy a šteniatka voľne sa pohybujúce po obci. Na prechádzke za obcou sa stretli s bielym poníkom a niektorí si nazbierali liečivé bylinky.

Hlavný organizátor: OZ ŽAMPIK s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poďakovanie patrí aj spoluorganizátorom : OMM Rožňava, Obec Brdárka, CVČ Rožňava, OZ Alter Nativa Brdárka, ako aj hlavným predvádzateľom tvorivých dielní.

Späť