Výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 modul 265

29.04.2022 08:48

Podľa zákona č. 79/2015 Z.b o odpadoch § 81 bod 7 písm j) zverejňujeme výňatok z ročného výkazu o komunálnom odpade vyzbieranom v obci za rok 2021

265 Kom.odpad.pdf (839012)

Späť