Vypínanie elektriny bude pokračovať...

02.06.2015 11:13

Východoslovenská distribučná spoločnosť dodatočne oznamuje obyvateľom našej obce, že v prácach na výmene stĺpov vysokého napätia do obce bude pokračovať aj v dňoch

22. jún 2015   od 7.10 do 18.30 hod

25. jún 2015    od 7.00 do 18.30 hod

26.jún 2015  od 7.00 do 18.30 hod

29.jún 2015   od 7.00 do 18.30 hod

30.jún 2015  od 7.00 do 18.30 hod

1.júl 2015   od 7.00 do 18.30 hod

2.júl 2015  od 7.00 do 18.30 hod

3.júla 2015  od 7.00 do 18.30 hod

Pripravte sa na to, že v týchto dňoch a termínoch nebude elektrina v celej obci Brdárka !

Späť