Výrub drevín

07.02.2011 15:37

Až do marca bude v katastri našej obce prebiehať ohlásený výrub drevín popod rozvody elektrickej energie. Výrub ohlásila VSE a.s Košice pracovisko Rožňava a vykonáva ho dodavateľská firma.

Späť