Výsledky komunálnych volieb

16.11.2014 08:00

Miestna volebná komisia v Brdárke oznamuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konané dňa 15.11.2014

 

Počet zapísných voličov: 44

Počet odovzdaných obálok: 34    volebná účasť: 77%

Počet platných hlasov: 34

Za starostu obce bol s počtom hlasov 26 zvolený Jaroslav Hric Jančo.

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

Meno a priezvisko:                    počet platných hlasov:

Zdenko Hric Jančo                24

Mária Mlynárová                  21

Jaroslav Hric Jančo                19

Ing.arch.Roman Škantár        19

Tibor Gajan                          15

 

Náhradníci ktorí neboli zvolení za poslancov:

Marcel Antal 14 hlasov, Vladimír Šimko 12 hlasov,Zoltán Šimko 12 hlasov, Mgr.Jaroslava Antalová 11 hlasov, Renata Ráčayová 11 hlasov, Ing.Peter Glončák PhD. 6 hlasov

Späť