Vyzvi srdce k pohybu

09.04.2013 10:00

Zapojte sa do súťaže: „Vyzvi srdce k pohybu“

 

            Nedostatok  pohybovej aktivity sa výrazne podieľa na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza so všetkými jej dôsledkami, vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, cukrovka 2. typu, niektoré druhy rakoviny a ochorenia pohybového ústrojenstva. 

Z tohto dôvodu sa 8.apríla 2013 začína 5. ročník celonárodnej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie s názvom „Vyzvi srdce k pohybu“. Cieľom kampane je formou súťaže povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a tak si upevnili alebo zlepšili svoje telesné a duševné zdravie. Súťaž „Vyzvi srdce k pohybu“ je pre Vás štartovacou čiarou, na ktorej začínate žiť zdravšie.   Do súťaže sa môžete zapojiť už 8. apríla 2013 a  najneskôr  3. júna 2013, pretože podmienkou pre zaradenie do žrebovania je aspoň 4 - týždňová účasť.

            Účastníkom súťaže ponúka REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Rožňave zdarma vstupné aj výstupné testy (nie sú podmienkou pre zapojenie sa do súťaže) v poradenskom centre ochrany a podpory zdravia:

  • vyšetrenie hladiny glukózy, celkového cholesterolu , HDL cholesterolu, LDL cholesterolu, triglyceridov z kapilárnej krvi
  • meranie krvného tlaku, hmotnostného percenta telesného tuku a výpočet antropometrických indexov

            Ak sa chcete do súťaže zapojiť, je potrebné vyplniť účastnícky list, ktorý je voľne dostupný na webových stránkach www.vzbb.sk a www.ruvzrv.sk, na RÚVZ v Rožňave, Špitálska 3, v ambulanciách praktických lekárov pre dospelých  a v ambulanciách praktických lekárov  pre deti a dorast a viesť záznam o vykonávaní pohybovej aktivity, ktorej sa treba venovať aspoň 4x do týždňa najmenej 210 minút za týždeň. Podrobnejšie informácie sú na plagátoch a na účastníckom liste. Vyplnený účastnícky list po ukončení súťaže doručte na RÚVZ v Rožňave. 

            Do súťaže sa môžu zapojiť aj Vaše deti  tak, že nahovoria svojich „dospelákov“, aby sa súťaže zúčastnili. Dieťa, ako podporovateľ súťaže, sa dostane do žrebovania toľkokrát, koľko dospelých účastníkov vďaka nemu splní minimálne podmienky súťaže.

 Mgr. Silvia Lengová, RÚVZ Rožňava

PlagVSkP_A4_2013novy.pdf (458,7 kB)

                                                                                          

Späť