Zákaz zakladania ohňov

08.08.2013 07:40

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave vyhlasuje od 7.8.2013 až do odvolania ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch v územnom obvode Rožňava. Fyzickým osobám sa zakazuje:

-zakladať a udržiavať ohne,

-používať otvorený oheň,

-fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

Obzvlášť je potrebné dodržiavať ustanovenia zakazujúce vypaľovanie porastov bylín, krov a stromov.

vyhlásenie - hasiči 2.pdf (692273)

Späť