Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

19.12.2013 13:55

Dňa 15.januára 2013 sa v budove Základnej školy v Štítniku uskutoční zápis detí do 1.ročníka.

Späť