Zápis detí do školy

28.01.2013 08:42

Riaditeľstvo Základnej školy v Štítniku oznamuje, že zápis detí do 1.ročníka pre školský rok 2013/2014 sa bude konať vo štvrtok 7.februára 2013 o 13.oo hod v základnej škole. Rodičia ktorých dieťa dovŕši do 30.augusta 2013 vek 6 rokov sú povinní zapísať svoje dieťa do základnej školy. Je potrebné so sebou doniesť kópiu rodného listu dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu a poplatok na zakúpenie zošitov vo výške 7 EUR.

Späť