Zapisovateľka MVK pre komunálne voľby

21.08.2018 10:09

V súlade s § 169 ods.6  zák.č.180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva bola do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí menovaná

Adriana Hricová Jančová, Brdárka č.34.

tel: 0904395937       email: obec.brdarka@gmail.com

Späť