Zapisovateľka MVK

03.09.2014 18:49

Starosta obce Brdárka v zmysle § 11a ods,d zákona o voľbách do samosprávy obcí menoval zamestnankyňu obce Adrianu Hricovú Jančovú zapisovateľkou miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí ktoré sa budú konať dňa 15.11.2014.

Späť