Zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvánka

28.02.2013 08:38

Starosta obce Brdárka zvoláva na pondelok 4.marca 2013 o 15.00 hodine riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva.

Program zasadnutia:

1.Otvorenie,kontrola uznesení

2. Schválenie programu zasadnutia a overovateľov zápisnice

3. Čerpanie rozpočtu za rok 2012

4.Záverečný účet obce

5.Rozpočet na rok 2013.

4.Diskusia,rôzne

Späť