Záverečný účet obce a rozpočet

11.02.2014 20:25

V časti samospráva zverejňujeme Záverečný účet obce za rok 2013 a schválený viacročný rozpočet obce na roky 2014-2016.

Späť