Žiadosť o fotografie z 1 sv.vojny

19.12.2013 13:52

„Takí boli naši dedovia“

 

            V roku 2014 si pripomenieme 100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny, ktorá veľkou mierou ovplyvnila politický, hospodársky, sociálny a kultúrny život ľudí. Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravuje pri tejto príležitosti výstavu s názvom „Takí boli naši dedovia. Naši predkovia v 1. svetovej vojne“. Hlavným cieľom je zapojiť do prípravy širokú verejnosť a priblížiť návštevníkom osudy našich predkov – vojakov, ktorí vo vojne bojovali. Obraciame sa na Vás s výzvou poskytnutia alebo vypožičania fotografie, prípadne aj iných osobných dokumentov Vašich predkov bojujúcich v 1. svetovej vojne. Do tejto chvíle sa nám podarilo zhromaždiť fotografie, rodné listy a kolorované portréty od takmer 40 ľudí z celého Košického kraja. Chceme pokračovať v úsilí, aby na našu výstavu prispelo ešte viac ľudí a priblížili by sme ju týmto spôsobom verejnosti. Získané materiály budú podstatnou súčasťou výstavy.

      

 

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu s Východoslovenským múzeom na príprave tejto výstavy sa obráťte emailom na adresu: dusan.beres@vsmuzeum.sk alebo telefonicky na číslo 055/622 36 95. 

Späť