Zrušenie koncertu

22.09.2016 08:37

S poľutovaním vám oznamujeme, že koncert barokovej hudby v
evanjelickom kostole v Brdárke, ktorý sa mal konať dňa 24. septembra
2016 o 14. 00 hod., rušíme. Neznámy páchateľ totiž vzácny barokový
organ poškodil natoľko, že je nefunkčný. Napriek tomu Vás v brdárskom
kostole v rovnakom čase radi privítame s náhradným programom:
oboznámime Vás s históriou a pamätihodnosťami kostola a predstavíme aj
vzácne rukopisné partitúry zo 17. a 18. storočia objavené v
evanjelickom kostole v Štítniku. Barokovú hudbu si budete môcť vypočuť
z profesionálnych nahrávok na CD. Tešíme sa na vašu návštevu.

Členovia Združenia pre záchranu kostola v Brdárke, o.z.

Späť