Zverejnenie rozhodnutia

03.10.2013 08:17
Zverejňujeme rozhodnutie  zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu "Územný plán veľkého územného celku Košického kraja - Zmeny a doplnky 2014".
 
Steinerová Lucia, Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie (do 30.09.2013 bývalý Obvodný úrad životného prostredia Košice)
Späť