Zverejnenie výsledkov komunálnych volieb

12.11.2018 09:44

Zverejňujeme oficiálne výsledky volieb do samosprávy obce ktoré sa konali dňa 10.11.2018.

Z celkového počtu 45 zapísaných voličov svoje právo zúčastniť sa volieb využilo  24 voličov čo predstavuje volebnú účasť 53,33%.

Za starostu obce bol zvolený Jaroslav Hric Jančo. ( 17 hlasov).

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

Tibor GAJAN (21 hlasov), Jaroslav HRIC JANČO (18 hlasov), Mária MLYNÁROVÁ ( 18 hlasov), Zdenko HRIC JANČO ( 16 hlasov), Marcel ANTAL ( 15 hlasov)

Náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov:

Zoltán ŠIMKO ( 8 hlasov), Ing.arch.Roman ŠKANTÁR ( 7 hlasov), Vladimír ŠIMKO (5 hlasov).

 

Novozvolený starosta obce aj poslanci obecného zastupiteľstva ďakujú všetkým ktorí sa volieb zúčastnili za podporu ich kandidatúry.

 

Zápisnica z volieb 1str.pdf (935777)

Zápisnica z volieb 2 str.pdf (939046)

Zápisnica z volieb 3 str.pdf (1043518)

Zápisnica z volieb 4 str.pdf (834087)

Zápisnica z volieb 5 str.pdf (942812)

 

 

Späť