Zvýšené nebezpečenstvo požiarov

17.07.2015 18:37

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave vyhlasuje od 8.7.2015 až do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na území okresu Rožňava. Na lesných pozemkoch sa zakazuje zakladať a udržiavať otvorené ohne, odhadzovať nedopalky cigariet a zdržať sa akéhokoľvek konania ktoré by mohlo zapíčiniť požiar.

Späť