Brdárka je malá horská obec v okrese Rožňava výnimočná svojou zachovalou ľudovou architektúrou, pamiatkovo chráneným kostolom zo 17. storočia a prekrásnou polohou v panenskej prírode Stolických vrchov. Obec tvorí 40 domov učupených na slnečnom úbočí so sadmi ovocných stromov pod vrchom Radzim.  Obec sa úspešne zapája do rôznych rozvojových aktivít okrem iného aj do Programu obnovy dediny, organizovali sme projekty školy remesiel, obnovy ovocných sadov ako aj projekt celkovej revitalizácie dediny.Obec zaznamenala za posledných desať rokov výrazný krok vpred, vracajú sa sem mladí ľudia nielen na prázdniny  ale aj so snahou prežiť svoj život na vidieku.

              

 

Platenie daní a poplatkov

Úhradu daní a poplatkov môžete obci zaplatiť aj bezhotovostne na účet obce vo VUB a.s č. 29821582/0200

VS: číslo platobného výmeru resp.rok za ktorý platíte

doplňujúci údaj na prevodný príkaz: meno daňovníka

Firmy pôsobiace v obci

Občianske združenie Alter Nativa

Lesná spoločnosť Pod Radzimom,pozemkové spoločenstvo

EKOGAZDA, súkromne hospodáriaci roľník (chov oviec)

MARSEL, Marcel Antal

 

Združenie pre záchranu kostola v obci Brdárka o.z

www.brdarskykostol.webnode.sk

TOPlist