Aktuality

Pozvánka na 1.ustanovujúce zasadnutie OZ

16.11.2022 18:32
Starosta obce Brdárka zvoláva v zmysle § 13 ods.4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva ktoré sa uskutoční dňa 21.11.2022 o 18.00 hodine v sále obecného úradu Brdárka.   Program ustanovujúceho OZ:   1....

Referendum

10.11.2022 12:36
V súvislosti s prípravou a zabezpečením referenda ktoré bude 21.januára 2023 bol v obci Brdárka vytvorený jeden volebný okrsok zahŕňajúci celú obec Brdárka. Volebná miestnosť bude v sále obecného úradu. Email pre zasielanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej...

Zverejnenie výsledkov volieb do samosprávy obce

30.10.2022 12:27
odpis zápisnice MVK.pdf (1422369)  

Informácia o spôsobe hlasovania

28.09.2022 10:52
info o spôsobe hlasovania.pdf (135263)

Zoznam kandidátov do krajských volieb

28.09.2022 10:43
00 - ZOZNAM Kandidáti predseda KSK.pdf (113977) VO 08 - Zoznam kandidátov na poslancov Zastupiteľstva KSK - volebný obvod č. 08.pdf (122721)

Zverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov pre voľby do samosprávy obce

21.09.2022 08:16
zoznam-kanstarosta.pdf (320069) zoznam-kandposl.pdf (282416)

Pomoc obetiam trestných činov

17.08.2022 11:45
Centrum podpory VIDIA, n.o.   Nezisková organizácia poskytujúca právnu, sociálnu a psychologickú pomoc obetiam všetkých trestných činov a ich rodinám. Na území mesta Rožňava funguje nezisková organizácia s akreditáciou Ministerstva spravodlivosti SR zameriavajúca sa na pomoc obetiam...

Oznámenie emailovej adresy

09.08.2022 12:22
Zverejňujeme emailový kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie obec.brdarka@gmail.com

Menovanie zapisovateľky MVK

09.08.2022 12:21
V súlade s § 169 ods.6 a zák.č.180/2014 Zb. o výkone volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zapisovateľkou  miestnej volebnej komisie v Brdárke bola menovaná Adriana Hricová Jančová, Brdárka č.34 pre voľby do orgánov samosprávy obcí ktoré budú...

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

18.07.2022 07:57
Obecné zastupiteľstvo v  Brdárke podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č.  7/2022  zo dňa 12.07.2022 určilo výkon funkcie starostu obce Brdárka pre nové volebné obdobie r. 2022 - 2026 v rozsahu  0,3 , t....

Oznam

Zmena veterinárneho lekára

27.12.2012 11:09
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rožňave poveruje po smrti MVDr.Petra Kissa od 1.1.2013 výkonom všeobecného epizootologického dozoru v poľnohospodárskych podnikoch a u chovateľov hospodárskch zvierat MVDr.Františka LAŠÁKA, bytom Vlčia dolina 1166, DOBŠINÁ. Zároveň ho poveruje aj...

Kvitnúce čerešňové sady

/album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570433-jpg/ kvitnúce čerešne /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570436-jpg/ /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570437-jpg/ kvitnúce čerešne /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570439-jpg/ /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570448-jpg/ kvitnúce čerešne /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570450-jpg/

Výzva Policajného zboru všetkým obyvateľom:

      Z dôvodu zvýšeného počtu krádeží a podvodných konaní, ktoré sme zaznamenali v okrese Rožňava,  Vás vyzývame, aby ste dodržiavali základné zásady ochrany Vášho majetku pred krádežami. Je potrebné zabezpečiť si Vaše obydlia, dvory, drevárne, garáže vhodnými zabezpečovacími zariadeniami (bránami, plotmi, bezpečnostnými dverami, prípadne bezpečnostnými zámkami, visiacimi zámkami, mrežami atď.)  a zabránili tak vstupu osôb,  ktoré sa  živia krádežami.

          Upozorňujeme Vás aj na podomových predajcov, ktorí  Vás v budúcnosti môžu navštíviť. Sú to dobre organizované skupiny osôb s detailne nacvičenými scenármi. Zatiaľ, kým budete s jedným z nich jednať o kúpe tovaru, ostatní jeho komplici využijú Vašu nepozornosť  a vykradnú Vám ostatné priestory domu. Taktiež sa tieto osoby môžu vydávať za kamarátov, známych Vašich detí, vnukov, s rôznymi zámienkami, napr. že  ich poslali za Vami, nakoľko potrebujú peniaze a oni sa pre nich nemôžu zastaviť, alebo že im prišli vrátiť peniaze a väčšinou  potrebujú vydať z bankovky vyššej nominálnej hodnoty.

            Obzvlášť nebezpečné sú  osoby, ktoré sa vydávajú za pracovníkov elektrární, plynární, vodární, rôznych štátnych inštitúcií ( napr. daňový úrad), ktorí Vás oslovia pod zámienkou, že Vám prišli vyplatiť rôzne preplatky napr. na elektrine, vode, plynu, daniach, poistnom. Tieto osoby Vás navštívia kvôli tomu, aby Vás pri manipulácii s peniazmi okradli. Preplatky  tieto inštitúcie nevracajú osobne, ale prostredníctvom bankových účtov, poštou a podobne.

       V prípadoch, ak budete oslovení podomovými predajcami, alebo osobami, ktoré sa vydávajú za pracovníkov plynární vodární elektrární, úradov, poisťovní a prišli Vám vyplatiť preplatky, odporúčame odmietnuť akékoľvek jednanie s nimi  a  oznámiť   pohyb takýchto osôb  osobne na ktoromkoľvek útvare policajného zboru, alebo prostredníctvom tel. čísla 158.

 

OR PZ v Rožňave

 

!!! NEVYPAĽUJTE SUCHÚ TRÁVU !!!

Dovoľujeme si Vás osloviť s problematikou vypaľovania trávnych porastov, spaľovania záhradného odpadu a pod. Jar ešte ani nezačala a už sa objavujú prvé požiare s nezanedbateľnými ekologickými i materiálnymi škodami. Predpokladáme, že riešenie tejto problematiky je aj vo Vašom záujme a aj takýmto spôsobom spoločne prispejeme k zníženiu následkov na majetku ako i samotnej prírode.

vypaľovanie_

 Len raz za niekoľko rokov...

Len raz za niekoľko rokov kvitnú čerešne v Brdárke ešte pred Veľkou nocou. Stáva sa to ojedinele.Väčšinou kvitnú v máji, ak je to na prelome mesiacov apríl a máj tak pamätníci vravia že úroda čerešní v tom roku nebude. Teraz sú sady v okolí obce najkrajšie a do prírody to láka nielen miestnych ale aj nespočetné množstvo turistov ktorí našu obec navštevujú. Tak vitajte a kochajte sa krásou ktorú teraz ponúkame...

Kvitnúce čerešne

/album/kvitnu-ceresne/dsc05169-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05183-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05186-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05142-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05136-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05163-jpg/

Pre členov Pozemkového spoločenstva Lesnej spoločnosti Pod Radzimom zverejňujeme fotky opravovanej chaty v lokalite Pod Spúšťadlom. Chata bola postavená pri bývalej lesnej škôlke a využívaná bola donedávna hlavne členmi poľovného združenia. V minulom roku bola prestavaná, opravili sa múry, chata dostala novú strechu a terasu. Pod strechou bude možné dobudovať aj obytné priestory.

Chata Pod Spúšťadlom

/album/chata-pod-spustadlom/chata-pohlad-jpg/ /album/chata-pod-spustadlom/pohlad2-jpg/ /album/chata-pod-spustadlom/pohlad3-jpg/