Aktuality

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a počte poslancov

18.07.2022 07:54
Obecné zastupiteľstvo v Brdárke podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 5/2022  zo dňa     12.7.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v ...

Pozvánka

11.07.2022 08:37
Starosta obce Brdárka v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb.  zvoláva riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12.7.2022 ( utorok ) o 15.00 hod v kancelárii obecného úradu.   Program: 1.Otvorenie zasadnutia 2. Určenie volebných obvodov a...

Oznámenie o počte obyvateľov

11.07.2022 08:34
 OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022   Obec Brdárka 1) podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku...

Pozvánka

04.07.2022 12:07
  Starosta obce Brdárka v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb.  zvoláva riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 8.7.2022 ( piatok ) o 19.30 hod v kancelárii obecného úradu.   Program: 1.Otvorenie zasadnutia 2. Určenie volebných...

Štítnické hradné hry 13.8.2022

22.06.2022 07:58
5-hradne hry_PDF.pdf (695892) 

Čerešne

22.06.2022 07:53
Vzhľadom na množiace sa telefonáty a emaily ohľadom zberu čerešňových plodov opakovane informujeme, že všetky čerešňové stromy v Brdárke sú v súkromnom vlastníctve. Žiadny samozber sa tu neorganizuje.

Zvýšené nebezpečenstvo požiaru

14.06.2022 13:12
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava od 15.6.2022 od 7.00 do odvolania. Zvýšené nebezpečenstvo.pdf (201463)

Pozvánka

16.05.2022 10:15
Starosta obce Brdárka Vás v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb.  pozýva na riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19.5.2022 ( štvrtok ) o 19.30 hod v kancelárii obecného úradu.   Program: 1.Otvorenie zasadnutia 2. Záverečný účet,...

Kvitnutie čerešní

03.05.2022 07:57
Milí turisti, kvitnutie stromov je plnom prúde a radi Vás tu privítame. Cez týždeň nám prosím neparkujte na autobusovej zastávke lebo sa tam otáčajú autobusy. Tiež nám neparkujte po súkromných pozemkoch a vo dvoroch. Cez víkendy rešpektujte prosím pokyny našich dobrovoľníkov ktorí vstup a...

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 modul 265

29.04.2022 08:48
Podľa zákona č. 79/2015 Z.b o odpadoch § 81 bod 7 písm j) zverejňujeme výňatok z ročného výkazu o komunálnom odpade vyzbieranom v obci za rok 2021 265 Kom.odpad.pdf (839012)

Oznam

Zmena veterinárneho lekára

27.12.2012 11:09
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rožňave poveruje po smrti MVDr.Petra Kissa od 1.1.2013 výkonom všeobecného epizootologického dozoru v poľnohospodárskych podnikoch a u chovateľov hospodárskch zvierat MVDr.Františka LAŠÁKA, bytom Vlčia dolina 1166, DOBŠINÁ. Zároveň ho poveruje aj...

Kvitnúce čerešňové sady

/album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570433-jpg/ kvitnúce čerešne /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570436-jpg/ /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570437-jpg/ kvitnúce čerešne /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570439-jpg/ /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570448-jpg/ kvitnúce čerešne /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570450-jpg/

Výzva Policajného zboru všetkým obyvateľom:

      Z dôvodu zvýšeného počtu krádeží a podvodných konaní, ktoré sme zaznamenali v okrese Rožňava,  Vás vyzývame, aby ste dodržiavali základné zásady ochrany Vášho majetku pred krádežami. Je potrebné zabezpečiť si Vaše obydlia, dvory, drevárne, garáže vhodnými zabezpečovacími zariadeniami (bránami, plotmi, bezpečnostnými dverami, prípadne bezpečnostnými zámkami, visiacimi zámkami, mrežami atď.)  a zabránili tak vstupu osôb,  ktoré sa  živia krádežami.

          Upozorňujeme Vás aj na podomových predajcov, ktorí  Vás v budúcnosti môžu navštíviť. Sú to dobre organizované skupiny osôb s detailne nacvičenými scenármi. Zatiaľ, kým budete s jedným z nich jednať o kúpe tovaru, ostatní jeho komplici využijú Vašu nepozornosť  a vykradnú Vám ostatné priestory domu. Taktiež sa tieto osoby môžu vydávať za kamarátov, známych Vašich detí, vnukov, s rôznymi zámienkami, napr. že  ich poslali za Vami, nakoľko potrebujú peniaze a oni sa pre nich nemôžu zastaviť, alebo že im prišli vrátiť peniaze a väčšinou  potrebujú vydať z bankovky vyššej nominálnej hodnoty.

            Obzvlášť nebezpečné sú  osoby, ktoré sa vydávajú za pracovníkov elektrární, plynární, vodární, rôznych štátnych inštitúcií ( napr. daňový úrad), ktorí Vás oslovia pod zámienkou, že Vám prišli vyplatiť rôzne preplatky napr. na elektrine, vode, plynu, daniach, poistnom. Tieto osoby Vás navštívia kvôli tomu, aby Vás pri manipulácii s peniazmi okradli. Preplatky  tieto inštitúcie nevracajú osobne, ale prostredníctvom bankových účtov, poštou a podobne.

       V prípadoch, ak budete oslovení podomovými predajcami, alebo osobami, ktoré sa vydávajú za pracovníkov plynární vodární elektrární, úradov, poisťovní a prišli Vám vyplatiť preplatky, odporúčame odmietnuť akékoľvek jednanie s nimi  a  oznámiť   pohyb takýchto osôb  osobne na ktoromkoľvek útvare policajného zboru, alebo prostredníctvom tel. čísla 158.

 

OR PZ v Rožňave

 

!!! NEVYPAĽUJTE SUCHÚ TRÁVU !!!

Dovoľujeme si Vás osloviť s problematikou vypaľovania trávnych porastov, spaľovania záhradného odpadu a pod. Jar ešte ani nezačala a už sa objavujú prvé požiare s nezanedbateľnými ekologickými i materiálnymi škodami. Predpokladáme, že riešenie tejto problematiky je aj vo Vašom záujme a aj takýmto spôsobom spoločne prispejeme k zníženiu následkov na majetku ako i samotnej prírode.

vypaľovanie_

 Len raz za niekoľko rokov...

Len raz za niekoľko rokov kvitnú čerešne v Brdárke ešte pred Veľkou nocou. Stáva sa to ojedinele.Väčšinou kvitnú v máji, ak je to na prelome mesiacov apríl a máj tak pamätníci vravia že úroda čerešní v tom roku nebude. Teraz sú sady v okolí obce najkrajšie a do prírody to láka nielen miestnych ale aj nespočetné množstvo turistov ktorí našu obec navštevujú. Tak vitajte a kochajte sa krásou ktorú teraz ponúkame...

Kvitnúce čerešne

/album/kvitnu-ceresne/dsc05169-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05183-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05186-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05142-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05136-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05163-jpg/

Pre členov Pozemkového spoločenstva Lesnej spoločnosti Pod Radzimom zverejňujeme fotky opravovanej chaty v lokalite Pod Spúšťadlom. Chata bola postavená pri bývalej lesnej škôlke a využívaná bola donedávna hlavne členmi poľovného združenia. V minulom roku bola prestavaná, opravili sa múry, chata dostala novú strechu a terasu. Pod strechou bude možné dobudovať aj obytné priestory.

Chata Pod Spúšťadlom

/album/chata-pod-spustadlom/chata-pohlad-jpg/ /album/chata-pod-spustadlom/pohlad2-jpg/ /album/chata-pod-spustadlom/pohlad3-jpg/