Aktuality

Zapisovateľka MVK pre komunálne voľby

21.08.2018 10:09
V súlade s § 169 ods.6  zák.č.180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva bola do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí menovaná Adriana Hricová Jančová, Brdárka č.34. tel: 0904395937       email:...

Oznámenie o počte poslancov

14.08.2018 07:34
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Obecné   zastupiteľstvo v  Brdárke podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č.11/2018...

Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie

14.08.2018 07:32
OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v Brdárke podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č.12/2018 zo  dňa  13.8.2018...

Oznámenie o počte obyvateľov

13.08.2018 08:45
OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy...

Nebude elektrina

13.08.2018 08:30
VSD a.s informuje občanov že v dňoch 10 a 11.septembra 2018 v čase od 7.30 do 18.30 hod bude z dôvodu údržby el.vedenia prerušená dodávka elektrickej energie eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny.pdf (78182)

Zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva

06.08.2018 08:25
  Starosta obce Brdárka zvoláva riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  13.augusta 2018 ( pondelok ) o 18.30 hodine v kancelárii obecného úradu. Program rokovania: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie...

Zvýšené nebezpečenstvo požiarov

06.08.2018 08:05
ČZNVP RV.pdf (677659)

Zasadnutie poslancov o.z

23.07.2018 12:34
Starosta obce Brdárka zvoláva riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  25.júla 2018 ( streda ) o 18.30 hodine v kancelárii obecného úradu. Program rokovania: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Nájomná zmluva s...

Štítnické hradné hry

18.07.2018 15:49
Obec Štítnik Vás srdečne pozýva na III. ročník podujatia Štítnické hradné hry, ktoré sa uskutoční dňa 11.08.2018 so začiatkom o 10:30 hod. v areáli Vodného hradu. Pre návštevníkov sú pripravené vystúpenia šermiarov, folklórne skupiny, sokoliari, jazda na koni, ohňová šou, tvorivé diele, lukostreľba...

Dobšinský kopec

16.07.2018 10:52
Vážení občania, mesto Dobšiná sa v termíne od 20. do 22. júla 2018 stane opäť stredobodom pozorností motoristickej verejnosti. Preteky automobilov do vrchu Dobšinský kopec sú opäť zaradené do seriálu Majstrovstiev Európy, čo je obrovským prínosom nielen pre mesto Dobšiná, ale aj pre celý región. Z...

Oznam

Zmena veterinárneho lekára

27.12.2012 11:09
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rožňave poveruje po smrti MVDr.Petra Kissa od 1.1.2013 výkonom všeobecného epizootologického dozoru v poľnohospodárskych podnikoch a u chovateľov hospodárskch zvierat MVDr.Františka LAŠÁKA, bytom Vlčia dolina 1166, DOBŠINÁ. Zároveň ho poveruje aj...

Kvitnúce čerešňové sady

/album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570433-jpg/ kvitnúce čerešne /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570436-jpg/ /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570437-jpg/ kvitnúce čerešne /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570439-jpg/ /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570448-jpg/ kvitnúce čerešne /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570450-jpg/

Výzva Policajného zboru všetkým obyvateľom:

      Z dôvodu zvýšeného počtu krádeží a podvodných konaní, ktoré sme zaznamenali v okrese Rožňava,  Vás vyzývame, aby ste dodržiavali základné zásady ochrany Vášho majetku pred krádežami. Je potrebné zabezpečiť si Vaše obydlia, dvory, drevárne, garáže vhodnými zabezpečovacími zariadeniami (bránami, plotmi, bezpečnostnými dverami, prípadne bezpečnostnými zámkami, visiacimi zámkami, mrežami atď.)  a zabránili tak vstupu osôb,  ktoré sa  živia krádežami.

          Upozorňujeme Vás aj na podomových predajcov, ktorí  Vás v budúcnosti môžu navštíviť. Sú to dobre organizované skupiny osôb s detailne nacvičenými scenármi. Zatiaľ, kým budete s jedným z nich jednať o kúpe tovaru, ostatní jeho komplici využijú Vašu nepozornosť  a vykradnú Vám ostatné priestory domu. Taktiež sa tieto osoby môžu vydávať za kamarátov, známych Vašich detí, vnukov, s rôznymi zámienkami, napr. že  ich poslali za Vami, nakoľko potrebujú peniaze a oni sa pre nich nemôžu zastaviť, alebo že im prišli vrátiť peniaze a väčšinou  potrebujú vydať z bankovky vyššej nominálnej hodnoty.

            Obzvlášť nebezpečné sú  osoby, ktoré sa vydávajú za pracovníkov elektrární, plynární, vodární, rôznych štátnych inštitúcií ( napr. daňový úrad), ktorí Vás oslovia pod zámienkou, že Vám prišli vyplatiť rôzne preplatky napr. na elektrine, vode, plynu, daniach, poistnom. Tieto osoby Vás navštívia kvôli tomu, aby Vás pri manipulácii s peniazmi okradli. Preplatky  tieto inštitúcie nevracajú osobne, ale prostredníctvom bankových účtov, poštou a podobne.

       V prípadoch, ak budete oslovení podomovými predajcami, alebo osobami, ktoré sa vydávajú za pracovníkov plynární vodární elektrární, úradov, poisťovní a prišli Vám vyplatiť preplatky, odporúčame odmietnuť akékoľvek jednanie s nimi  a  oznámiť   pohyb takýchto osôb  osobne na ktoromkoľvek útvare policajného zboru, alebo prostredníctvom tel. čísla 158.

 

OR PZ v Rožňave

 

!!! NEVYPAĽUJTE SUCHÚ TRÁVU !!!

Dovoľujeme si Vás osloviť s problematikou vypaľovania trávnych porastov, spaľovania záhradného odpadu a pod. Jar ešte ani nezačala a už sa objavujú prvé požiare s nezanedbateľnými ekologickými i materiálnymi škodami. Predpokladáme, že riešenie tejto problematiky je aj vo Vašom záujme a aj takýmto spôsobom spoločne prispejeme k zníženiu následkov na majetku ako i samotnej prírode.

vypaľovanie_

 Len raz za niekoľko rokov...

Len raz za niekoľko rokov kvitnú čerešne v Brdárke ešte pred Veľkou nocou. Stáva sa to ojedinele.Väčšinou kvitnú v máji, ak je to na prelome mesiacov apríl a máj tak pamätníci vravia že úroda čerešní v tom roku nebude. Teraz sú sady v okolí obce najkrajšie a do prírody to láka nielen miestnych ale aj nespočetné množstvo turistov ktorí našu obec navštevujú. Tak vitajte a kochajte sa krásou ktorú teraz ponúkame...

Kvitnú čerešne

/album/kvitnu-ceresne/dsc05169-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05183-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05186-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05142-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05136-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05163-jpg/

Pre členov Pozemkového spoločenstva Lesnej spoločnosti Pod Radzimom zverejňujeme fotky opravovanej chaty v lokalite Pod Spúšťadlom. Chata bola postavená pri bývalej lesnej škôlke a využívaná bola donedávna hlavne členmi poľovného združenia. V minulom roku bola prestavaná, opravili sa múry, chata dostala novú strechu a terasu. Pod strechou bude možné dobudovať aj obytné priestory.

Chata Pod Spúšťadlom

/album/chata-pod-spustadlom/chata-pohlad-jpg/ /album/chata-pod-spustadlom/pohlad2-jpg/ /album/chata-pod-spustadlom/pohlad3-jpg/