Aktuality

Informácia pre voličov

10.07.2018 09:59
Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a...

Odvolanie nebezpečenstva požiarov

02.07.2018 08:06

Nebude elektrina

22.06.2018 13:46
VSD oznamuje, že v týchto termínoch a časoch dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny v celej obci Brdárka: 19.júl 2018 od 6.40 do 18.00 hod 20.júl 2018 od 6.40 do 18.00 hod 27.júl 2018 od 6.40 do 18.00 hod

Zvýšené nebezpečenstvo požiarov

19.06.2018 08:32
Zverejňujeme  „Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“ v územnom obvode okresu Rožňava od 15.06.2018 od 7:00 do odvolania.

Pozvánka

18.06.2018 12:32
Starosta obce Brdárka zvoláva riadne rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  22.júna 2018 ( piatok ) o 18.30 hodine v kancelárii obecného úradu. Program rokovania: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Vyhodnotenie cenových ponúk...

Súťaž detí v kreslení obce

13.06.2018 14:23
V časti fotogaléria publikujeme práce detí z obce ktoré súťažili v kreslení na tému: Naša rodná obec.  Z uvedených kresieb bude vybratá jedna ktorá bude reprezentovať našu obec na maľovanej mape Stredného a Horného Gemera. Súťaž sa konala vo štvrtok 7.júna za účasti všetkých detí do 15r.

Poľovnícky deň v Betliari - Pozvánka 9.6.2018

06.06.2018 10:11
polovnicky_den2017-plagat-Oprava.pdf (227486) ts-polovnicky-den-2018.pdf (33378)

Oberanie čerešní - upozornenie

28.05.2018 10:03
Upozornenie pre všetkých návštevníkov obce ktorí by si chceli nazbierať čerešne: Všetky čerešňové stromy v obci sú v súkromnom vlastníctve preto oberať z nich plody sa bez súhlasu majiteľa môže považovať za krádež.  Odporúčame kontaktovať majiteľov a dohodnúť sa s nimi. Samozber čerešní v...

POZOR Nebude elektrina

26.05.2018 17:25
Vážení občania v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom celá obec Brdárka: 22. jún 2018 od 07:00 h do 10:30 h Vaša VSD   eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny.pdf (77942)

Program odpadového hospodárstva kraja- záverečné stanovisko

21.05.2018 09:15
Na obecnom úrade môžete nahliadnuť do  záverečného stanoviska k Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020. Toto stanovisko bolo obci na zverejnenie doručené od Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek žp kraja...

Oznam

Zmena veterinárneho lekára

27.12.2012 11:09
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rožňave poveruje po smrti MVDr.Petra Kissa od 1.1.2013 výkonom všeobecného epizootologického dozoru v poľnohospodárskych podnikoch a u chovateľov hospodárskch zvierat MVDr.Františka LAŠÁKA, bytom Vlčia dolina 1166, DOBŠINÁ. Zároveň ho poveruje aj...

Kvitnúce čerešňové sady

/album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570433-jpg/ kvitnúce čerešne /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570436-jpg/ /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570437-jpg/ kvitnúce čerešne /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570439-jpg/ /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570448-jpg/ kvitnúce čerešne /album/kvitnuce-ceresove-sady/p1570450-jpg/

Výzva Policajného zboru všetkým obyvateľom:

      Z dôvodu zvýšeného počtu krádeží a podvodných konaní, ktoré sme zaznamenali v okrese Rožňava,  Vás vyzývame, aby ste dodržiavali základné zásady ochrany Vášho majetku pred krádežami. Je potrebné zabezpečiť si Vaše obydlia, dvory, drevárne, garáže vhodnými zabezpečovacími zariadeniami (bránami, plotmi, bezpečnostnými dverami, prípadne bezpečnostnými zámkami, visiacimi zámkami, mrežami atď.)  a zabránili tak vstupu osôb,  ktoré sa  živia krádežami.

          Upozorňujeme Vás aj na podomových predajcov, ktorí  Vás v budúcnosti môžu navštíviť. Sú to dobre organizované skupiny osôb s detailne nacvičenými scenármi. Zatiaľ, kým budete s jedným z nich jednať o kúpe tovaru, ostatní jeho komplici využijú Vašu nepozornosť  a vykradnú Vám ostatné priestory domu. Taktiež sa tieto osoby môžu vydávať za kamarátov, známych Vašich detí, vnukov, s rôznymi zámienkami, napr. že  ich poslali za Vami, nakoľko potrebujú peniaze a oni sa pre nich nemôžu zastaviť, alebo že im prišli vrátiť peniaze a väčšinou  potrebujú vydať z bankovky vyššej nominálnej hodnoty.

            Obzvlášť nebezpečné sú  osoby, ktoré sa vydávajú za pracovníkov elektrární, plynární, vodární, rôznych štátnych inštitúcií ( napr. daňový úrad), ktorí Vás oslovia pod zámienkou, že Vám prišli vyplatiť rôzne preplatky napr. na elektrine, vode, plynu, daniach, poistnom. Tieto osoby Vás navštívia kvôli tomu, aby Vás pri manipulácii s peniazmi okradli. Preplatky  tieto inštitúcie nevracajú osobne, ale prostredníctvom bankových účtov, poštou a podobne.

       V prípadoch, ak budete oslovení podomovými predajcami, alebo osobami, ktoré sa vydávajú za pracovníkov plynární vodární elektrární, úradov, poisťovní a prišli Vám vyplatiť preplatky, odporúčame odmietnuť akékoľvek jednanie s nimi  a  oznámiť   pohyb takýchto osôb  osobne na ktoromkoľvek útvare policajného zboru, alebo prostredníctvom tel. čísla 158.

 

OR PZ v Rožňave

 

!!! NEVYPAĽUJTE SUCHÚ TRÁVU !!!

Dovoľujeme si Vás osloviť s problematikou vypaľovania trávnych porastov, spaľovania záhradného odpadu a pod. Jar ešte ani nezačala a už sa objavujú prvé požiare s nezanedbateľnými ekologickými i materiálnymi škodami. Predpokladáme, že riešenie tejto problematiky je aj vo Vašom záujme a aj takýmto spôsobom spoločne prispejeme k zníženiu následkov na majetku ako i samotnej prírode.

vypaľovanie_

 Len raz za niekoľko rokov...

Len raz za niekoľko rokov kvitnú čerešne v Brdárke ešte pred Veľkou nocou. Stáva sa to ojedinele.Väčšinou kvitnú v máji, ak je to na prelome mesiacov apríl a máj tak pamätníci vravia že úroda čerešní v tom roku nebude. Teraz sú sady v okolí obce najkrajšie a do prírody to láka nielen miestnych ale aj nespočetné množstvo turistov ktorí našu obec navštevujú. Tak vitajte a kochajte sa krásou ktorú teraz ponúkame...

Kvitnú čerešne

/album/kvitnu-ceresne/dsc05169-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05183-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05186-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05142-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05136-jpg/ /album/kvitnu-ceresne/dsc05163-jpg/

Pre členov Pozemkového spoločenstva Lesnej spoločnosti Pod Radzimom zverejňujeme fotky opravovanej chaty v lokalite Pod Spúšťadlom. Chata bola postavená pri bývalej lesnej škôlke a využívaná bola donedávna hlavne členmi poľovného združenia. V minulom roku bola prestavaná, opravili sa múry, chata dostala novú strechu a terasu. Pod strechou bude možné dobudovať aj obytné priestory.

Chata Pod Spúšťadlom

/album/chata-pod-spustadlom/chata-pohlad-jpg/ /album/chata-pod-spustadlom/pohlad2-jpg/ /album/chata-pod-spustadlom/pohlad3-jpg/