Archív článkov

Voľby do NR SR budú 29.februára 2020

07.11.2019 10:40
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej...

Súhrnná správa o zadaní zákaziek

21.10.2019 11:28
OBEC  BRDÁRKA, Brdárka 35, 049 34 Brdárka     SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU S cenou nad 1.000,-EUR za 2.štvrťrok 2019 v súlade s § 10 ods.10 zákona č.343/2015 Z.Z o verejnom obstarávaní v znení neskorších...

Poľovnícke slávnosti pozvánka

03.09.2019 10:48

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

16.08.2019 08:00
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode Rožňava dňom 15.8.2019 o 7.00 h. Odvolanie ČZNVP 082019.pdf (361165)

Hviezdicový výstup na Stolicu 13.7.2019

04.07.2019 07:34
Obec Rejdová pozýva všetkých turistov na výstup na Stolicu ktorý sa bude konať 13.júla 2019. Zraz účastníkov je o 8.00 pred obecným úradom v Rejdovej.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

04.07.2019 07:30
OR Hasičského a záchranného zboru v Rožňava vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava od 4.7.2019 od 7.00 do odvolania. Fyzickým osobám sa zakazuje najmä: -fajčiť, odhadzovať horiace a tlejúce predmety, alebo...

Kosenie pozemkov v centre obce

19.06.2019 10:01
Upozorňujeme majiteľov pozemkov v centre obce na ich povinnosť kosiť priľahlé pozemky patriace k ich nehnuteľnostiam.

Výstup na Radzim

18.06.2019 13:39

Poľovnícke dni v Betliari

11.06.2019 12:34
POĽOVNÍCKE DNI GEJZU ANDRÁSSYHO V BETLIARI Kaštieľ a park v Betliari 14. a 15. jún 2019 SNM-Múzeum Betliar v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Gemer Rožňava – Revúca, Obvodnou poľovníckou komorou Rožňava a Lesmi Slovenskej republiky š.p., odštepný závod Rožňava,...

Plán udržateľnej mobility KSK - zverejnenie

11.06.2019 12:18
Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ okresný úrad“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z....